Pajsoåns Vattenlandskap

  Ett projekt har påbörjats för att återställa den strömmande ån med sina naturliga hinder. Från att tidigare ha varit flottningsled på vissa ställen vill man lägga tillbaka stenar mm i ån för att gynna flodpärlmusslan som behövs för att öringen ska trivas. Projektet kommer att ta flera år och är ännu bara i planeringsstadiet. […]

Läs mer

Vård av finnklint vid Sporrberg

Måndag den 18 september utförde Ola Prenner och undertecknad tillsammans med Per Johansson från Länsstyrelsen ett slåtterarbete vid Sporrberg i ett försök att undersöka, hur vi bäst vårdar och bevarar växtmiljön för finnklinten. Vi mätte upp tre rutor 5×5 meter på tre olika platser på den gamla tomten i Sporrberg. Per bokförde och Ola och […]

Läs mer

Miljövänliga veckan

  Miljövänliga veckan infaller i år 30 september till 8 oktober. I år liksom de 2 senaste åren är temat ekologisk mat. Många ekologiska bönder funderar just nu på att övergå till konventionell odling på grund av dålig lönsamhet i det rådande ekonomiska läget. Ekologisk odling belönas tyvärr inte för den nytta som görs för […]

Läs mer