Pajsoåns Vattenlandskap, 2

Västerbergslagens krets av naturskyddsföreningen deltar i arbetsgruppen kring återställandet av vattenlandskapet i Pajsoån. Ett tidigare möte avrapporterades här på hemsidan 23/9 2023. Ett nytt möte hölls idag och refereras nedan. Vi samlades 9 personer på Stora Ensos kontor i Hagge. Representanter från Stora Enso, Länsstyrelsen, VB Kraft, Sunnansjö fiskevårdsförening, Ludvika kommun och undertecknad för naturskyddsföreningen. […]

Läs mer