Skogsklocka och finnklint

Skogsklockan blommar nu längs cykelvägen mellan Brunnsvik och Norrvik. Cykla – eller parkera på sjösidan av Brunnsvik och gå några hundra meter mot Norrvik. Finnklinten blommar vid Sporrberg, ett före detta torpställe vid en av småvägarna ett par kilometer rakt söder om byn Hällsjön. Platsen är numera naturreservat.

Läs mer

Fjärilsvandring vid Skifsen

Vid Skifsen söder om Fredriksberg bosatte sig skogsfinnar för ungefär 400 år sedan. Ända fram till 1940-talet har det funnits fast boende på platsen, men då revs byggnaderna och det planterades skog. Sedan 2005 har ideella föreningen Skifsens Vänner arbetat med att åter bygga upp en finngård på platsen. Nu finns åter rökbastu, ria och […]

Läs mer

Riksstämma 2023

Jag deltog som ombud för Västerbergslagen på Naturskyddsföreningens riksstämma i Västerås 16–18 juni 2023. Vartannat år hålls riksstämma, där stämman avgör styrelsens uppdrag 2 år framåt, och vartannat år riksmöte, där det handlar om kretsarnas och länskansliernas arbete.  Flera viktiga frågor avhandlades: ny styrelse för 2 år framåt, ny ordförande, bearbetning av framstegsstrategin att gälla […]

Läs mer