Den Biologiska Mångfaldens Dag 22:a maj

Biologiska Mångfaldens Dag/vecka 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Flera kretsar i Dalarna har aktivitet kring detta datum. Vi har det inte men delar övriga kretsars aktiviteter. Klicka på denna länk: BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG Den 11:e […]

Läs mer

Vi väljer Ekologiskt

Att välja ekologiskt är att bry sej om framtiden och sin egen och andras hälsa.  Man hör ofta motargument om,  Att det är för dyrt (vanligaste argumentet) och att det är långa transporter som förorenar. Dyrt är det inte om man tänker på den hälsomässiga aspekten. Det är dyrt att bli sjuk. Man riskerar ju […]

Läs mer