Blomstervandring vid Bagghyttan

Måndagen efter midsommarhelgen anordnade Borlängekretsen en vandring längs den blomsterrika vägsträckan vid Bagghyttan ett par kilometer sydväst om Tuna-Hästberg. Vägsträckan börjar vid platsen för hyttan vid Långsjöns norra ände och sträcker sig ca en kilometer österut. Den är en av Västerbergslagens sträckor inom Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng. Ett tiotal intresserade deltagare mötte upp och […]

Läs mer

Knapptjärn, Trollugnsberget

I området runt Trollugnsberget i nordöstra hörnet av Smedjebackens kommun projekteras en större vindkraftspark och Västerbergslagens Naturskyddsförening har deltagit i samråd kring naturvårdsfrågor inför etableringen. Den 10 juni gjorde vi från föreningen ett studiebesök i ett litet område vid Gölbäcken, Knapptjärn, i sydvästra hörnet av projektet. Området karaktäriseras av gammelskog med höga naturvärden. Syftet med […]

Läs mer