Om oss

Västerbergslagens Naturskyddsförening är en lokal krets av Svenska Naturskyddföreningen och har ca 600 medlemmar som hör till vårt område Ludvika/Smedjebacken.

Styrelse 2018 :

Ordförande Monika Utter
Vice ordförande Ola Prenner
Sekreterare Kerstin Frost Erkers
Kassör Gunilla Lundborg
Ledamot Thor Draiby
Ersättare Camilla Draiby

Här når du oss i styrelsen
Monika: monikautter@hotmail.com
Tel: 0240 37542
Kerstin: ecoludvika@gmail.com
Gunilla: gunilla_lundborg@telia.com
Tel: 070 6385548
Ola: dracola@live.se
Tel: 070 6217314

Vi finns på Facebook, Västerbergslagens Naturskyddsförening

Kontakta oss gärna via mejl eller nedan, om du har frågor