Om oss

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddföreningen och har ca 570 medlemmar som hör till vårt område Ludvika/Smedjebacken.

Styrelsen 2016 ser ut som följer:

Ordförande Monika utter, Vice ordförande Elin Lundström, Sekreterare Kerstin Frost Erkers, Kassör Gunilla Lundborg, Ledamot Ola Prenner

Du når oss på:  vbnaturskyddsforening@gmail.com
Eller via kontakt med styrelsen
Monika: monikautter@hotmail.com
Tel: 0240 37542
Elin: elin89lun@gmail.com
Tel: 073 7302386
Kerstin: ecoludvika@gmail.com
Gunilla: gunilla_lundborg@telia.com
Tel: 070 6385548
Ola: dracola@live.se
Tel: 070 6217314