Pajsoåns Vattenlandskap

 

Pajso nedanför Vännebo kraftstation.

Ett projekt har påbörjats för att återställa den strömmande ån med sina naturliga hinder. Från att tidigare ha varit flottningsled på vissa ställen vill man lägga tillbaka stenar mm i ån för att gynna flodpärlmusslan som behövs för att öringen ska trivas. Projektet kommer att ta flera år och är ännu bara i planeringsstadiet. Stora Enso (med projektledare Niklas Trogen) är huvudman och det ingår folk från Länsstyrelsen, Fiskevårdsföreningen, Jägareförbundet, VB kraft, (som förestår Vännebo kraftstation) samt Ludvika kommun (representerad av Daniel Svensson och vår nya kommunekolog Anki Alfredéen). Från vår krets av Naturskyddsföreningen deltar Janolof Hermansson och undertecknad.

Som ett led i arbetet gjorde arbetsgruppen onsdag den 13 september ett studiebesök vid Sönntjärnsmossen i trakten av Gänsen. Det är en mosse som Länsstyrelsen har återvätt i närheten av Pajsoån. Våtmarker är viktiga som kolsänkor, för bevarande av biologisk mångfald och för att utjämna höga vattenflöden. Att återväta en våtmark är ett stort arbete, som kräver speciella åtgärder. Man hade fått fälla en del klen skog i kanterna, och dessa träd fick sedan tjäna som del av fyllning ovanpå de uppdämda kanter, som åstadkoms av uppgrävd torv, som lades torv mot torv i kanterna av mossen. En del uppgrävda, vattenfyllda stora gropar blev resultatet innanför kanterna, och mellan dem lades ”stoppar” av torv för att vattnet skulle stanna kvar. En del stoppar gjordes också av morän och var längre, allt för att vattnet inte skulle leta sig ut. Bilden nedan visar en kant av den återvätta mossen. Man får se efter 15 år, om åtgärderna varit tillräckliga.

Dagen avslutades med ett besök på Vännebo kraftstation, där Pajsoån flyter lugnt nedanför stationen.

Monika Utter

I en ny rapport framtagen av naturskyddsföreningen och WWF, Porlande bäckar och brusande älvar – värden och nyttor i fritt strömmande vatten, finns fakta och konkreta rekommendationer om hur man ska ta hänsyn till olika värden i fritt strömmande vatten. Det handlar om såväl biologiska värden i form av ekosystem och biologisk mångfald, ekonomiska värden i form av fiskemöjligheter och turism som mer svårfångade värden som skönhetsupplevelser och naturens egenvärde. Se https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/porlande-backar-och-brusande-alvar-vardet-i-strommande-vatten/

Återvätning av Sönntjärnsmossen.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.