Slåtter på Roths Äng 28 – 29 juni

Helgen den 28 – 29 juni blir det sedvanlig slåtter på Roths Äng. Vi börjar runt 09.00 båda dagarna, välkommen att droppa in under dagen! Det blir mestadels räfsning då vi får traktorhjälp med slåtterbalk. Kontakt: Ola Prenner 070 – 62 17 314.

Välkomna!

Hemsidan uppe!

Då var en början till den nya hemsidan uppe.
Kretsen, som fick en till stora delar ny styrelse i år, tar nya tag med sin verksamhet.
Planeringen inför året har tagit sin början, bättre sent än aldrig.

Som det ser ut nu kommer vi att ha den årligt återkommande Naturnatta 5/6 samt slåtter av Roths äng i månadsskiftet juni/juli.
Nu i april är ett samarbete med V och ABF på gång angående Giftfri förskola där det ser ut att bli ett föredrag den 29 april.

Hoppas vi ses på våra aktiviteter under året, de kommer upp på hemsidan varefter de blir klara.

Väl mött!